פתיחת קורס מסגרת שעות ימים מיקום
30.7.17-8.10.17 8:30-15:00 סניף תל אביב
8.9.17-2.2.18 פעמים בשבוע ימי שלישי 16:00-22:00 ימי שישי 8:30-15:00 שלישי אחה״צ ושישי בוקר  מועצה אזורית אשכול
פתיחת קורסמסגרתשעותימיםמיקום
10.3.17 - 12.2.17פעם בשבוע08:00-13:00שישיסניף תל אביב
24.5.17 - 3.5.17פעם בשבוע09:00-14:00 רביעי סניף תל אביב
פתיחת קורס מסגרת שעות ימים מיקום
10.5.17 פעם בשבוע 09:00-14:00 רביעי סניף תל אביב
פתיחת קורסמסגרתשעותימיםמיקום
30.7.17שלושה פעמים בשבוע08:30-15:15ראשון שלישי חמישיסניף תל אביב

רוצים לקבל עדכונים על הקורסים שלנו?