636159672889547300

משה פבלוצקי

מרצה לתורת התנועה

636159677141699849

שירה ישראלי

מרצה לפציעות ספורט, אנטומיה.

ewrwerqr

מוטלה שפיגלר

מרצה אורח

636159676181573002

איריס עצמון

מרצה לפסיכולוגיה של הספורט

987982734906522

אלון שטיין

מרצה בקורס מדריכי כדורסל

2342342342342342

ליאור פרג

מרצה בקורס מדריכי כדורסל

324234234234232222

נמרוד מיטל

מרצה לפיזולוגיה של המאמץ
מרצה בקורס מדריכי כדורסל

123123123123123

ד"ר איתי זיו

שותף בחברת Q wellness, מרצה אורח בקורס מדריכי חדר כושר

ewrwerwerwer

עידן ודרריו

מרצה קורס מדריכי קטלבלס